Doelgroep

Gezinshuis de Tarissing is een gezinshuis dat 7 dagen per week 24 uurs opvang biedt aan kinderen in de leeftijd van van 4-14 jaar en:

 • kinderen die langdurend behoefte hebben aan een perspectief biedende woonplek in de jeugdzorg. 
 • kinderen welke belast met pre-verbaal complex trauma en/of hechtingsproblematiek.
 • kinderen met ADHD, ADD, ASS, Asperger, ODD/gedragsproblemen
 • kinderen met LVB/LVG.
 • kinderen die een kleinschalige woonvorm zoeken
 • indien de gezinssamenstelling het toelaat; kinderen die een kortdurend verblijf nodig hebben
 • indien de gezinssamenstelling het toelaat: kinderen die crisisopvang nodig hebben.

Contra-indicaties

Omdat wij de kinderen opnemen in ons eigen gezin, zijn wij genoodzaakt een aantal stoornissen uit te sluiten, namelijk; 

 • seksueel ongeremd gedrag 
 • agressief gedrag
 • psychiatrische stoornissen, vertonen van antisociaal gedrag 
 • zwaar lichamelijke beperkingen waarbij intensieve/continu zorg en verpleging nodig is 
 • afhankelijk zijn van drugs
 • tevens is samenwonen met partner in ons huis geen optie

Plaatsing

Voor plaatsing in ons gezinshuis is een geldige indicatie zorg met verblijf voor aanvang van de opname een vereiste. Tevens is er een zorgtoewijzing aanwezig vanuit de plaatsende gemeente. Heeft u vragen over de juiste indicatie neem dan contact op met WSGV of uw gemeente. Er is plaats voor 3-5 kinderen.

Kwaliteit

Gezinshuis de Tarissing is een franchiseonderneming van Gezinshuis.com. Naast onze eigen zorg en aandacht voor kwaliteit, draagt Gezinshuis.com door middel van de expertise van de hoofdbehandelaar WSGV en diverse kwaliteitsnormen en -eisen aan de gezinshuizen, zorg voor een constant en hoog niveau van kwaliteit van de zorg voor de kinderen.
Gezinhuis de Tarissing is een gecertificeerd gezinshuis. We hebben het Keurmerk Gezinshuizen. Dit Keurmerk Gezinshuizen bevordert de doorlopende aandacht voor transparante navolgbare zorg in het gezinshuis. Ook biedt het duidelijkheid en inzicht over de kwaliteit van het gezinshuis aan derden; naasten van de jeugdige, samenwerkingspartners, gemeenten, zorgaanbieders en verwijzers. Kortom, het bereiken, ontwikkelen en vasthouden van kwalitatief hoogwaardige (jeugd)zorg in een gezinshuis.
Bekostiging

Bekostiging van verblijf en zorgverlening geschiedt op basis van ZIN (zorg in natura), Wet Langdurige Zorg of PGB. Daarnaast blijven ouders verantwoordelijk voor de kosten van school (kleding) en verenigingen.

Aanmelden

Contract met Sociaal Domein Fryslân/SDF

In de volgende link kunt u onze locatiecode vinden, de tariefinschaling en welke profielen we ondersteunen:

www.sdffryslan.nl/zorgaanbod/amsterdam/william-schrikker-gezinsvormen

Aanmelden kan via deze link: Aanmelding Pleeg- en Gezinshuiszorg


Gezinshuis de Tarissing

Familie Sloot

D.K. Boersmastrjitte 25

9105 KL Rinsumageest

(06) 52713710

info@gezinshuis-detarissing.nl


Wij werken samen met gemeente, gecertificeerde instellingen zoals voogdijinstellingen, WSGV/Partners voor jeugd, GGZ-instellingen, erkende therapeuten en gedragswetenschappers en Gezinshuis.com waardoor we aan alle eisen en voorwaarden in de zorg voldoen. Wij zijn SKJ-geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals

Tarissing 

is het Fryske woord voor

toerusting, voorbereiding…

Familie Sloot

D.K. Boersmastrjitte 25

9105 KL Rinsumageast

(06) 52713710

info@gezinshuis-detarissing.nl 

© 2023