Disclaimer


www.gezinshuis-detarrissing.nl is een onderdeel van Gezinshuis de Tarissing te Rinsumageest


Gezinshuis de Tarissing verleent u hierbij toegang deze website en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Gezinshuis de Tarissing behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten na persoonlijk overleg.


Gezinshuis de Tarissing spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden diensten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze diensten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Gezinshuis de Tarissing.


Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Gezinshuis de Tarissing nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Auteursrechten en alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze inhoud van de website liggen bij Gezinshuis de Tarissing. 


Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Gezinshuis de Tarissing, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 


Foto's op deze website zijn afkomstig uit de eigen fotocollectie. Ook zijn er een aantal foto's afkomstig van www.pixabay.com.

Pixabay is een levendige community van creatievelingen die auteursrechtvrije afbeeldingen en video's deelt. Alle inhoud wordt vrijgegeven onder de Pixabay-licentie, waardoor ze veilig kunnen worden gebruikt zonder toestemming te vragen of de kunstenaar credits te geven - zelfs voor commerciële doeleinden.

Gezinshuis de Tarissing plaatst geen foto's/filmpjes van kinderen op de website zonder voorafgaand toestemming te vragen aan hun ouders.


Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator gegenereerd.

Wij werken samen met gemeente, gecertificeerde instellingen zoals voogdijinstellingen, WSGV/Partners voor jeugd, GGZ-instellingen, erkende therapeuten en gedragswetenschappers en Gezinshuis.com waardoor we aan alle eisen en voorwaarden in de zorg voldoen. Wij zijn SKJ-geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals

Tarissing 

is het Fryske woord voor

toerusting, voorbereiding…

Familie Sloot

D.K. Boersmastrjitte 25

9105 KL Rinsumageast

(06) 52713710

info@gezinshuis-detarissing.nl 

© 2022