Waar staan we voor…

Het gezinshuis is een tweede thuis. Het eerste huis is thuis, waar de kinderen wonen bij hun vader en moeder. Als het thuis niet meer gaat kan het nodig zijn dat een kind (tijdelijk) elders gaat verblijven. Dan is opgroeien in een gezin erg fijn. We zijn van mening dat kinderen het beste af zijn in een gezinshuis. In ons gezinshuis krijgen kinderen de ruimte om op te groeien in de geborgenheid, veiligheid en warmte van een gezin.

Doel 

  • Wij willen in ons gezinshuis kinderen graag een veilig basis klimaat bieden, zodat de kinderen op hun eigen tempo en eigen wijze gestimuleerd worden een zelfstandig en sociaal individu te worden. 
  • Dat een kind zich weer geliefd en veilig gaat voelen. We zien ons gezinshuis als een oefenplek om dit doel te bereiken. Een positief sociaal netwerk kan daarbij helpend zijn, daarbij ondersteunen we graag. 
  • Vergroten van de eigenwaarde en het zelfvertrouwen.
  • Het bieden van een perspectiefvolle opvoedingssituatie, (tijdelijke) hulp om een terugkeer naar huis mogelijk te maken.
  • Het verminderen  van de gedragsproblematiek en in een rustige setting en met hulp de ervaringen uit hun jeugd kunnen verwerken. 
  • We werken aan de toekomst, wonen, leren en werken.
  • Invulling aan de vrije tijd en een passende dagbesteding vinden.

Visie

Vanuit vele jaren ervaring binnen de jeugdzorg, het onderwijs en de gehandicaptenzorg bundelen wij onze krachten en willen we graag een verblijf bieden voor kinderen die ernstig zijn beschadigd in hun jeugd/opvoeding. Graag bieden we hen een veilige basis en het gevoel dat ze er bij horen. Graag geven we ze in ons gezinshuis de gelegenheid om zich te ontwikkelen en te groeien in hun persoonlijke ontwikkeling. Kinderen kunnen het beste opgroeien in een gezin waar sprake is van een stabiele en liefdevolle omgeving. Daar waar rust, reinheid en regelmaat worden aangeboden. We handelen naar wat het kind nodig heeft ongeacht welke termijn het bij ons blijft. Het is van belang dat een kind opgroeit in een kleinschalige en veilige omgeving met vaste gezinshuisouders. Tevens werken wij vanuit onze geloofsovertuiging met de bijbel als kompas. We passen de zorg voor het kind aan samen met WSGV, therapeuten, scholen, gedragswetenschappers oftewel de benodigde hulpverlening. We hechten grote waarde aan een goed contact en een fijne samenwerking met ouders en hulpverlening. 

Missie

Op korte en/of langere termijn kinderen een plek bieden, waarbij wonen, verzorging, dagbesteding, observatie en behandeling kan plaatsvinden. Doelgericht werken aan de problematiek en ingaan op de individuele vragen van het kind is tevens een streven. We vinden het een uitdaging om met de juiste benadering kinderen weer trachten op te bouwen en dat ze zich weer durven te ontwikkelen. We willen graag dat ze gezien en gehoord worden en dat ze mogen zijn wie ze zijn. Graag benutten we de talenten van het kind en bieden daar ruimte voor. Zo heeft bijvoorbeeld een van onze kinderen, die bij ons verbleef, ideeën voor deze website aangedragen, het logo ontworpen en zie ook het filmpje dat hij gemaakt en gemonteerd heeft! Het leven van alledag met rust, reinheid en regelmaat is essentieel. Onze missie is vooral: ‘Liefde delen/Leafde diele’. Met ons gezinshuis als tweede thuis waar geborgenheid, veiligheid en warmte centraal staat. 


Wij werken samen met gemeente, gecertificeerde instellingen zoals voogdijinstellingen, WSGV/Partners voor jeugd, GGZ-instellingen, erkende therapeuten en gedragswetenschappers en Gezinshuis.com waardoor we aan alle eisen en voorwaarden in de zorg voldoen. Wij zijn SKJ-geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals

Tarissing 

is het Fryske woord voor

toerusting, voorbereiding…

Familie Sloot

D.K. Boersmastrjitte 25

9105 KL Rinsumageast

(06) 52713710

info@gezinshuis-detarissing.nl 

© 2023