Wat we bieden

Ons Gezinshuis biedt ruimte aan jongeren die om wat voor verschillende redenen ook niet meer thuis kunnen wonen. Dit is wat wij bieden:

Woonarrangement

We bieden een veilige en stabiele woonsituatie waar een kind zich kan ontwikkelen. Elk kind hoort zich veilig en geborgen te voelen. Een kind heeft een rustige omgeving nodig om alles wat hij of zij heeft meegemaakt te verwerken in een zoveel mogelijk prikkelarme setting. Kenmerken zijn de vele lichtinval en de ruime opzet van de woning. Ons gezinshuis is gevestigd in de voormalige basisschool de Tarissing. De school is omgebouwd tot een gezellige woning. We hebben beneden een ruime woonkamer met keuken en boven is er tevens een woonkamer met keuken. Het huis heeft 6 slaapkamers en 3 badkamers. Zo is er voldoende privacy voor iedereen. De grote tuin met onder andere goal, trampoline en zwembad brengt veel vertier. Wonen in ons gezinshuis is;

 • eigen slaapkamer
 • midden in een wijk en vlak bij de natuur
 • de gezinsouders zorgen voor je
 • de gezinsouders overleggen met je ouders
 • de gezinsouders krijgen deskundige begeleiding vanuit WSGV

Verzorgingsarrangement

Gezinshuis de Tarissing is een gezinshuis dat 7 dagen per week 24 uurs opvang biedt aan kinderen in de leeftijd van 4-14 jaar. We bieden 1 op 1 begeleiding bij alle algemene dagelijkse levens verrichtingen. Voor de wat oudere kinderen verzorgen wij de algemene dagelijkse levensverrichtingen die passen bij de tienerleeftijd.

Cognitieve ondersteuning

Gezien de opleiding van gezinsouder Hinke Lydia (Bachelor of Education) is ondersteuning in het leren mogelijk. Mocht noodgedwongen thuisonderwijs nodig zijn dan is dat (tijdelijk) mogelijk. 

Begeleiding en behandelingsarrangement

Gezinshuisouders:

 • zijn SKJ-geregistreerd en zijn gecertificeerde gezinshuishoudens en dus in het bezit van Keurmerk Gezinshuizen.
 • zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse thuissituatie, de opvoeding, begeleiding en het verblijf;
 • creëren een veilig sfeervol en huiselijk klimaat in de eigen woning, zodat kinderen zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn en kunnen leren en ontwikkelen;
 • zijn onderdeel van de samenwerking met de behandelcoördinator en alle betrokkenen rondom de kinderen. Hierbij kun je denken aan het opstellen van plannen en de zorg voor regelmatige evaluaties en de verantwoording hiervan. De stem van het kind is in dit geheel essentieel;
 • zijn verantwoordelijk voor het blijven leren, ontwikkelen en voldoen aan de kwaliteitscriteria.

William Schrikker Gezinsvormen is verantwoordelijk voor:

 • de kwaliteit van de gezinshuiszorg;
 • de beschikbaarheid van de software, kwaliteit en opslag van de individuele hulpverleningsplannen;
 • deskundige professionals die ondersteunen en samen met de gezinshuisouders het multidisciplinaire team vormen;
 • het onderhouden van de contacten met gemeenten en zorgverzekeraars, ten gunste van het kunnen verzilveren van de indicaties, in het kader van de Wet Langdurige Zorg en de Jeugdwet.

Gezinshuis.com verzorgt:

 • screening en assessment van gezinshuisouders;
 • ondersteuning in het ondernemen en organiseren van de gezinshuiszorg;
 • ondersteuning bij het voldoen aan de kwaliteit – en veiligheidseisen;
 • contact en uitwisseling met (mentor) gezinshuisouders in de buurt.Inspectierapport Gezondheidszorg en Jeugd

In juli 2021 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd toezicht uit bij Gezinshuis de Tarissing in Rinsumageast.

De Tarissing voldoet aan alle getoetste normen. De inspectie acht daarom de Tarissing in staat verantwoorde jeugdhulp te bieden en blijft de ontwikkelingen volgen.

Download en lees hier het rapport: Download Gezinshuis de Tarissing.

Samen staan we sterk!

Wij werken samen met gemeente, gecertificeerde instellingen zoals voogdijinstellingen, WSGV/Partners voor jeugd, GGZ-instellingen, erkende therapeuten en gedragswetenschappers en Gezinshuis.com waardoor we aan alle eisen en voorwaarden in de zorg voldoen. Wij zijn SKJ-geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals

Tarissing 

is het Fryske woord voor

toerusting, voorbereiding…

Familie Sloot

D.K. Boersmastrjitte 25

9105 KL Rinsumageast

(06) 52713710

info@gezinshuis-detarissing.nl 

© 2023